АйТи Сервиз

Сервиз

Във връзка с извънредното положение и създалата се обстановка покрай пандемия Covid-19, Ви предлагаме нашите услуги дистанционно – 20 лв/час 

Във връзка с извънредното положение и създалата се обстановка покрай пандемия Covid-19, тази услуга временно не се предлага

Всяка техника постъпила във фирмата  :

  • Се входира с протокол, който съдържа : името на клиента, сериен номер на техниката, описан проблем / според клиента /, контакт за връзка
  • Перминава диагностика : често това е свързано с отваряне/разглобяване, почистване, смазване, сглобяване/затваряне – 12 лв
  • Преди да се предприемат, каквото и да било действия, предстваител на фирмата се свързва в клиента и се обсъжда, как ще се процедира. Фирмата никога не би “поставила” клиента пред свършен факт.

Инсталиране на операционна система на настолен компютър ( със софтуер на клиента ) – 24 лв

Преинсталиране на операционна система на настолен компютър ( със софтуер на клиента ) и запазване на информацията – 39 лв

Инсталиране на операционна система на преносим компютър ( със софтуер на клиента ) – 32 лв

Преинсталиране на операционна система на преносим компютър ( със софтуер на клиента ) и запазване на информацията – 45 лв

Поправка на операционна система Windows – 24 лв

Почистване от вируси, spyware, malware – 24 лв