Условия за ползване

Общи гаранционни условия

1. Гаранционен срок:

 • Гаранционния срок е упоменат в гаранционната карта и включва периода, през който закупения продукт се ремонтира. Срокът за ремонт е максимум 30 работни дни престой на продукта в сервиз.Когато има изискване за сервизиране на техниката в оторизиран сервиз, това става съгласно неговите гаранционни условия
 • При получаване на техника за гаранционно обслужване по куриер, гаранционният срок на обслужване не включва времето за транспорт и доставка.
 • Гаранционния срок на асемблиран продукт е в сила при ненарушена опаковка и ненарушена цялост на гаранционния стикер. В противен случай гаранционния срок е различен за всеки монтиран модул и се изисква допълнително;
 • При работа в силно запрашена среда е необходима профилактика на охлаждащите модули и вентилатори на всеки 3 –4 месеца, като нуждаещите се от замяна вентилатори се заплащат допълнително;
 • Всички интерфейсни и захранващи кабели са без гаранция;
 • Работоспособността на софтуера касае продукти, които са актуални до датата на издаване на гаранционната карта, За продукти, които са произведени след тази дата, може да получите консултация за работоспособност или съвети за ъпгрейд на основните модули.

2. Работоспособност:

 • Работоспособността включва изпълнение на стандартни операционни системи и сертифицирани за тях програмни продукти, драйвери и игри;
 • Работоспособността не включва гарантиране на целостта на данните и програмите – тази гаранция се поема от производителя на софтуерния продукт, който използвате;
 • Работоспособността изисква оптимални условия за монтаж – наличие на 215-225V 50Hz захранващо напрежение и правилно занулени контакти.
 • При наличие на сривове на захранващото напрежение задължително да се използва UPS или активно предпазващ модул.
 • Работоспособността на принтери и плотери изисква използване на оригинални консумативи, тонери и мастила.

3. Сервиз:

 • Продукт се приема за сервизно обслужване само след представяне на попълнена гаранционна карта. За преносими компютри, монитори , принтери и скенери се изисква наличие на транспортната опаковка. Принтери се приемат само с оригинални консумативи.
 • Транспортните разходи за доставянето на техниката до сервиза на фирмата, както и обратният път са за сметка на клиента, освен ако не е уговорено друго.
 • За компютърните системи се изисква наличие на оригинален софтуер и носител за първоначална инсталация. Собственикът на системата носи отговорност за инсталирания софтуер и с подписа си удостоверява това.
 • Няколкократното сервизиране на една и съща техника закупена от нас не води до замяна или връщане на сумата платена за нея. Замяната става само след тестване на устройството и констатиране на неговата неизправност, като сервизирането става в рамките на посочените по-долу срокове.
 • При спряно производство и невъзможност за ремонт на даден модул, той се заменя с такъв със сходна работоспособност или с по-добър и по-нов от него с допълнително заплащане. Замяната е възможна само при предоставянето на пълна окомплектовка на техниката от страна на клиента и гаранционният срок на подменена техника продължава гаранцията на дефектиралата.
 • В случай че на нас ни бъде отказано гаранционно обслужване от вносител, за който отказ има констативен протокол от същият, гаранцията губи валидност към клиента.
 • Сервизното обслужване не гарантира запазване на данни и информация.
 • Ако са налице опити за отстраняване на проблем или следи от токов удар, ремонтът се заплаща.

4. Отказ на гарнационна поддръжка:

 • Износването на стоките е естествен процес, който не може да се разглежда като фабричен дефект и не се обслужва гаранционно.
 • При неправилно съхранение и неправилна експлоатация, включващи следи от влага, токов удар, остри предмети, неправилен монтаж, изпускане или удар, нарушена цялост на опаковката и съпътстващите кабели;
 • Нарушена цялост на гарнционния стикер;
 • Следи от работа в силно запрашена среда или липса на редовна профилактика;
 • Опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица, сервизи или механични повреди по модулите;
 • Природни бедствия и аварии, които са довели до частична или пълна загуба на работоспособност.
 • Използване на различно от 220V 50Hz захранващо напрежение, неизправна телефонна линия или неизправно мрежово окабеляване;
 • Форсиране честотата на системната шина, използване на различна версия на BIOS, както и други, нестандартни настройки, които могат да доведат до увреждане на елемент или модул от продукта.
 • Видими следи от пробиви в захранващото напрежение, повреди в адаптери и следи от нагар по контактни пластини, както и следи от еднократни високоволтови токови удари в модеми, мрежови карти, TV изходи и антенни входове, интерфейсни схеми в принтери, скенери, плотери и други периферни адаптери.
 • Неправилно използване на заряден модул или презареждане, довело до повреда, както и дълга експлотация при частично заредена батерия. Също и при опит за рециклиране или “съживяване” с извънсервизни средства.
 • Използване на нелицензиран софтуер и тестови и настройващи програми, които могат да доведат до загуба на работоспособност на системата, както и вируси и нестандартен софтуер.

5. 1.Оптимална работна среда:

 • Захранващо напрежение 220V 50Hz с толеранс от 10V, изправни телефонна линия и мрежово окабеляване, защитени от токов удар антена и кабели за връзка с телевизор, видеокамера и др. устройства, както и занулени контакти.
 • Нормална осветеност, липса на пряка слънчева светлина, ниска запрашеност и нормална влажност 60-75% и температура 15 – 30 градуса.
 • Отдалеченост от стени и околни предмети средно 10-15 см, както и наличие на естествена вентилация.
 • Стандартен софтуер и драйвери, операционни системи MS Windows, UNIX/Linux, OS/2 както и сертифицирани от производителите на ОС програми и приложения;
 • Защитни устройства, като UPS, активни предпазители и филтриращи устройства;

С получаването на гаранционната карта считаме че клиента е съгласен с нашите гаранционни условия, приема ги и се съобразява с посочените срокове за сервизиране. / по чл. 120 от ззп. независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно закона./ За техника, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети от клиента при самата поръчка през електронният ни магазин!

Стоки на лизинг

 

Предлагаме всички стоки на лизинг чрез Ти Би Ай Кредит на място в наш магазин.